"หากไม่ได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ หรือต้องการร้องเรียนเชิญพบผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร " โทร 02 289 0682 , 02 291 5867-71 


*** พ.ต.อ.ธงชัย บัวรังษี *** ผกก.สน.วัดพระยาไกร
กิจกรรม / ภารกิจทั้งหมด
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565

พ.ต.อ.ธงชัย บัวรังษี ผกก.สน.วัดพระยาไกรอ่านต่อ...การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อ่านต่อ...ประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA)
วันนี้ 13 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ต.ธงชัย  บัวรังษี  ผกก.สน.วัดพระยาไกร ประธาน ประชุมชี้แจ้งสร้างความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrit... อ่านต่อ...


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ... อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
กิจกรรม Clinic Police ITA (ครั้งที่ 2 )        
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ผ่านทาง https://policeita.com/index.php#public/home.php หรือสแกน QR Code ด้านล่าง        
ครม. รับทราบผล ITA 64 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ITA ปีงบฯ 2565 - 2570        
สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ดังนี้   


ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
หัวข้อประกาศ โดย วันที่
  สล็อต123 สมพง 28 มิ.ย. 2565
  สล็อตมาเเรง หนึ่ง 27 มิ.ย. 2565
  ชาวบ้านเดือดร้อน พงศ์์ศักดิ์ 10 พ.ค. 2565
  ทำไมคดีช้าจังครับ? เกิน 2ปีละ ยังไม่ส่งฟ้องเลย ประสิทธิ์ ส. 24 มี.ค. 2565
  เอกสารอะไรบ้างที่หายแล้ว ไม่ต้องแจ้งความ สมพร 05 ก.พ. 2565


 
 
 
สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
381 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทร. 02 291 5867-71, 02 289 0682 โทรสาร 02 289 1300
E-Mail : [email protected]
Copyright © Watprayakrai Police Station